Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

salma7891
20:54
salma7891
20:53
salma7891
20:53
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessinhead messinhead

July 06 2015

salma7891
19:26
salma7891
19:26
salma7891
19:24
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
salma7891
19:23
9357 dd15 500
salma7891
19:17
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
salma7891
19:17
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
salma7891
19:16
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
salma7891
19:14

June 28 2015

salma7891
21:51
5877 a3fe
Reposted fromqueso queso
salma7891
21:47
5956 dcda 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
salma7891
20:43
salma7891
20:43
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamessinhead messinhead
salma7891
20:42
3691 b4f3 500
salma7891
20:40
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 23 2015

salma7891
15:24
8972 fadd 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaarrependimento arrependimento
salma7891
14:48

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

salma7891
14:43
Jedz żelki. One są jak kawałki wszechświata na języku.
— niezastąpiona @luthinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl